Skip to Main Content

New Asia College Library Exhibition Archive 新亞書院圖書館展覽庫

Title: Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students
名稱: 中大藝術系二年級聯展
Artists: Chan Hin Sin Cindy, Chau Sau Lan, Cheung Ling ShuetCheung Quan Hang Kelvin, Choi Yuk Kuen, Hui Ming Fung, Ko Sin Tung, Kong Chun Hei, Lai Yuen Shan Elise, Lau Tim Yiu, Li Tin Lun, Lin On Yeung Wesley, Poon Wing Lam Jasmine, Sin Yung Pok, So Cheuk Ling, So Hiu Yan, Tse Chun Sing, Wong Tsz Yuen, Wu Wai Fun, Yeung Chun Yi, Wang Xiang Yi
作者: [English version only]
Date: 2 - 12 October 2007
日期:

2008年10月6日至17日

Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展
Exhibition by Fine Arts Department Year 2 Students 中大藝術系二年級聯展